FANDOM


Kalcytyzm - religia wyznawana przez mieszkańców Lęgowiska Skarpetożerców. Dawniej odłam Nestianizmu, dzięki Kalcy stał się nową religią. Nazywany też skarpetkożerstwem.

Założenia Edytuj

Wedle kalcytyzmu, najwyższym bóstwem jest Alpha. Nie uważają go jednak za godnego czci i wielbią jedynie Cichego Bogdana (niektórzy nawet nie wiedzą o istnieniu Alphy). Głównym miejscem pielgrzymkowym jest Pierwsze Jezioro, gdzie drzemie Bogdan. Po śmierci dusza kalcyta ma trafiać do Jeziora, gdzie odbywa się sąd (przeprowadzany przez Cichego Bogdana). Może więc ona trafić znów na powierzchnię (i nic więcej) lub pozostać w Jeziorze i cieszyć się obecnością Bogdana.

Nakazy dla kalcytów to:

  • Czczenie Cichego Bogdana
  • Jedzenie skarpet
  • Post od skarpet przez jeden tydzień w roku
  • Podatek religijny
  • Święta wojna (w praktyce - walka o ostatnie skarpety)

Te zasady nazywamy Pięcioma Filarami Kalcytyzmu. Najważniejszym miastem Skarpetkożerców jest Tetraser, którym rządzi dziedziczny król - potomek Kalcy. Niestety, ostatni z królów został zabity przez Neville'a. Dochodzą nas słuchy, że w Tetraserze ma być wprowadzana demokracja.

Odłamy kalcytyzmu Edytuj

  • Prokalcytyzm - fanatyzm religijny. Jakkolwiek reszta skarpetkożerców czci Cichego Bogdana w zwykły, nakazany przez religię sposób, prokalcytyści uważają, że zbawiony może być tylko ten, kto jest bardzo blisko Cichego Bogdana i zmienia kolor jedzonych skarpet co tydzień. To drugie mogą spokojnie praktykować dzięki maszynie od Czarnego. Prokalcyci mieszkają tuż nad Pierwszym Jeziorem. Radykalną formą modlitwy jest dla nich biczowanie się skarpetami. Odkryli oni sposób przebudzenia Cichego Bogdana.
  • Kalcomagia - praktykują ją Skarpetkowi Magowie. Traktowana jako wyznanie - z powodu ofiar składanych przez Magów. Ofiar - z ludzi. Ich przywódcą był Maestr, dopóki nie zjadł go Cichy Bogdan. Stworzyli Apogiraffe i posiedli umiejętność zamieniania kalcytów w skarpety, co zmuszało ich do kanibalizmu (czy wręcz autotrofizmu).
  • Teokalcytyzm - kalcytysci, którzy wyznają, że stworzycielem wszystkiego, poza Jeziorem, jest Alpha i należy oddawać mu jakąś cześć - toteż w lasach składają ofiary ze zniszczonych skarpet.
  • Ipokalcytyzm - o tym odłamie niewiele wiemy, poza tym, że mieszkają pod ziemią.